Photo detail

Dalton Elias Smith

Stories this photo appears in:

Tease photo

Obituary: Dalton Elias Smith 1994 - 2012

Dalton Elias Smith passed away peacefully in his sleep on August 11, 2012.